Programa

Categoria ACategoria BCategoria C

 

Programa Categoria A

 1. Structura şi funcţionarea unui calculator :
  1.1. Descrierea generala a componentelor hardware;
  1.1.1. Tastatura;
  1.1.2. Monitorul;
  1.1.3. Unitatea centrală, memoria internă;
  1.1.4. Alte echipamente periferice;
 2. Prezentarea succintă a unor noţiuni de bază: comandă, program, aplicaţie, pictogramă, fereastră;
 3. Folosirea sistemului de operare WINDOWS 10
  3.1. Editoarele de texte NOTEPAD şi WORDPAD;
  3.2. Editorul grafic PAINT;
  3.3. Aplicaţia CALCULATOR;

Alternativ pentru cei care doresc programare (PASCAL, C, C++)

 1. Structura unui program;
 2. Vocabularul limbajului;
 3. Constante, variabile, operatori, expresii;
 4. Tipuri predefinite (intregi, caracter);
 5. Citirea şi afişarea datelor;
 6. Structuri (instructiuni) alternative;

Sus

Programa Categoria B

 1. Algoritmi reprezentati prin pseudocod si scheme logice.
  1.1. Noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează;
  1.2. Reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi structura repetitivă;
 2. Noţiuni primare de programare (PASCAL, C, C++).
  2.1. Structura unui program;
  2.2. Vocabularul limbajului;
  2.3. Constante, variabile, operatori, expresii;
  2.4. Tipuri predefinite;
  2.5. Citirea şi afişarea datelor;
  2.6. Structuri de selecţie;
  2.7. Structuri repetitive;
  2.8. Tablouri uni si bidimensionale.
 3. Fisiere:
  3.1. Notiunea de fisier;
  3.2. Fisier text (declarare, operatii);

Sus

Programa Categoria C

 1. Algoritmi reprezentati prin pseudocod si scheme logice.
  1.1. Noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează;
  1.2. Reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi structura repetitivă;
 2. Noţiuni primare de programare (PASCAL, C, C++).
  2.1. Structura unui program;
  2.2. Vocabularul limbajului;
  2.3. Constante, variabile, operatori, expresii;
  2.4. Tipuri predefinite;
  2.5. Citirea şi afişarea datelor;
  2.6. Structuri de selecţie;
  2.7. Structuri repetitivă;
 3. Tipuri structurate de date:
  3.1. Tablouri;
  3.2. Siruri de caractere;
  3.3. Tipul multime si tipul inregistrare;
  3.4. Tipuri definite de utilizator
 4. Fisiere:
  4.1. Notiunea de fisier;
  4.2. Fisier text (declarare, operatii);

Obs.

Se va pune accent pe citirea și scrierea datelor dintr-un fisier (evaluare automata)

Sus