Programa Categoria C

1.     Algoritmi reprezentati prin pseudocod si scheme logice.
1.1.          Noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează;
1.2.          Reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi structura repetitivă;
2.     Noţiuni primare de programare (PASCAL, C, C++).
2.1.      Structura unui program;
2.2.      Vocabularul limbajului;
2.3.       Constante, variabile, operatori, expresii;
2.4.       Tipuri predefinite;
2.5.      Citirea şi afişarea datelor;
2.6.      Structuri de selecţie;
2.7.      Structuri repetitivă;
3.     Tipuri structurate de date:
3.1.       Tablouri;
3.2.       Siruri de caractere;
3.3.        Tipul multime si tipul inregistrare;
3.4.        Tipuri definite de utilizator
4.     Fisiere:
4.1.         Notiunea de fisier;
4.2.         Fisier text (declarare, operatii);
         Obs.
Se va pune accent pe citirea și scrierea datelor dintr-un fisier (evaluare automata)