Regulament

Evaluarea se va face cu ajutorul compilatoarelor Free Pascal si MinGW

Concursul se desfăşoară pe două secțiuni:
 1. Secțiunea cu participare directă:
  1. Se va desfășura pe trei categorii de vârstă:
   • categoria A (pentru elevii claselor III-V);
   • categoria B (pentru elevii claselor VI-VII);
   • categoria C (pentru elevii claselor VIII-IX);
Pentru fiecare categorie, concursul va avea doua probe: una teoretică şi una practică.

Pentru fiecare categorie, o scoala nu poare inscrie mai mult de 10 elevi.

Având în vedere rolul determinant al matematicii în învăţarea informaticii, proba teoretică va fi structurată astfel: 50% subiecte de matematică şi 50% subiecte de informatică. Subiectele de matematică vor fi alese astfel încât să scoată în evidenţă aptitudinile pentru informatică (de exemplu probleme cu rezolvare de tip algoritmic, probleme de logică matematică), iar subiectele de informatică vor fi în concordanţă cu tematica prezentată pe site.
 Exista posibilitatea ca, in functie de numarul de concurenti si de baza materiala ce va fi asigurata, ordinea de desfasurare a celor doua probe sa nu fie aceeasi pentru toate cele trei categorii.
 1. Secțiunea cu participare indirectă – proiecte SCRATCH:
Se adresează elevilor de gimnaziu și va cuprinde câte o categorie pentru fiecare clasă de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a.
La concurs pot participa echipe formare din maxim 3 membri (2 elevi de gimnaziu și un coordonator -profesor). Membrii unei echipe trebuie să fie din aceeași unitate de învățământ și să se încadreze în categoria de vârstă corespunzătoare (nu se admite participarea la o categorie superioară). Coordonatorul trebuie să înscrie proiectul în concurs prin transmiterea acestuia la adresa de e-mail concursulmiculgates@yahoo.com.  Fiecare coordonator poate înscrie maxim 3 proiecte diferite în concurs, până la data limită specificată în regulament. Orice proiect transmis după această dată nu va fi acceptat.
Proiectele trebuie realizate în întregime de elevii din echipă, coordonați de profesor, și trebuie să conțină muzică, sunete, text, imagini pentru care autorii dețin drept de autor. Proiectele nu trebuie să conțină informații referitoare la autori, instituția de proveniență, coordonator. Proiectele care nu respect aceaste regulivor fi descalificate.
Evaluarea proiectelor înscrise în concurs se va face de către un juriu format din cadre didactice cu experiență din țară. Ierarhizarea lucrărilor se va face în funcție de punctajul acordat de juriu.
Criterii de evaluare a lucrărilor vor ține cont de:
 • Încadrarea în temă
 • Corectitudinea științifică a proiectului
 • Corectitudinea tehnică a proiectului și folosirea caracteristicilor Scratch
 • Originalitate
 • Creativitate
 • Calitatea globală a proiectului
Fiecare proiect va primi un punctaj de maxim 100 puncte, în funcție de o grilă de evaluare transmisă membrilor comisiei de evaluare de către comisia de organizare. Pentru fiecare categorie de vârstă se va întocmi un clasament al proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajelor. Se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III și mențiuni, în funcție de numărul de participanți pe categorie de vârstă. Punctajul minim este 40 puncte, pentru premiere.