Teme Simpozion

Pentru a XI-a ediție, simpozionul internațional  „Calculatorul în secolul XXI”, este organizat pe următoarele secțiuni:

a)      Comunicări științifice ale profesorilor, cu temele:
  • Integrarea tehnologiei moderne în procesul de colaborare între unitățile de învățământ.
  • Leadership și management în educație
b)      Comunicări științifice ale elevilor, cu temele:
  • Utilizarea instrumentelor on-line în sprijinul educației – propuneri de activități în care să se utilizeze instrumentele on-line pentru creșterea calității actului didactic.
  • Activitățile extrașcolare – rolul lor în dezvoltarea elevilor

Vă rugăm ca lucrările pe care doriți să le prezentați să se încadreze în temele simpozionului.