Categoria A

Utilizare

1.  1.  Structura şi funcţionarea unui calculator:

1.1.  Descrierea generala a componentelor hardware;

1.1.1.  Tastatura;

1.1.2.  Monitorul;

1.1.3.  Unitatea centrală, memoria internă;

1.1.4.  Alte echipamente periferice;

2.  Prezentarea succintă a unor noţiuni de bază: comandă, program, aplicaţie, pictogramă, fereastră;

3.  Folosirea grupului de aplicaţii Accessories a sistemelului de operare WINDOWS 10:

3.1.  Editoarele de texte NOTEPAD şi WORDPAD;

3.2.  Editorul grafic PAINT;

3.3.  Aplicaţia CALCULATOR;

Programare

1.  1.  Structura unui program;

2.  Vocabularul limbajului;

3.  Constante, variabile, operatori, expresii;

4.  Tipuri simple de date. Tipul întreg (pe 4 octeți), tipul logic

5.  Structura liniară, alternativă și repetitivă

6.  Prelucrarea cifrelor numerelor naturale scrise în baza 10

7.  Generarea unor șiruri

8. Fișiere.

Categoria B

1.     Algoritmi reprezentaţi prin pseudocod şi scheme logice.

1.1.  Noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează;

1.2.Reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi

structura repetitivă;

2.     Noţiuni primare de programare (PASCAL, C, C++). 2.1.Structura unui program;

2.2.Vocabularul limbajului; Constante, variabile, operatori, expresii;

2.3.Tipuri predefinite;

2.4.Citirea şi afişarea datelor; 2.5.Structuri de selecţie;

2.6.Structuri repetitive;

2.7.Tablouri uni și bidimensionale.

3. Fișiere.

Categoria C

1.           Algoritmi reprezentati prin pseudocod si scheme logice.

1.1.    Noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează;

1.2.    Reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi structura repetitivă;

2.           Noţiuni primare de programare (PASCAL, C, C++).

2.1.    Structura unui program;

2.2.    Vocabularul limbajului;

2.3.    Constante, variabile, operatori, expresii;

2.4.    Tipuri predefinite;

2.5.    Citirea şi afişarea datelor;

2.6.    Structuri de selecţie;

2.7.    Structuri repetitive;

3.           Tipuri structurate de date:

3.1.    Tablouri;

3.2.    Şiruri de caractere;

3.3.    Tipul mulţime şi tipul înregistrare;

3.4.    Tipuri definite de utilizator

4.           Fişiere

Observaţii:

1.     Se va pune accent pe citirea şi scrierea datelor dintr-un fişier (evaluare automată)

2.     Pentru proba teoretică subiectele de matematică de la o categorie se vor încadra în programa claselor corespunzătoare acelei categorii.