1. Evidenţierea rolului softului în desfăsurarea procesului instructiv-educativ, precum şi în dezvoltarea personalităţii elevului, indiferent de vârsta acestuia;

  2. Motivarea profesorilor şi învăţătorilor prin oferirea unui cadru modern de desfăşurare a unui schimb de experienţă.

  3. Realizarea unor metode de predare la clasă care să motiveze atat elevii cat si profesorii. Definirea avantajelor şi dezavantajelor utilizarii tehnologiei informaţiei în activitatea didactică;

  4. Definirea avantajelor şi dezavantajelor utilizarii tehnologiei informaţiei în activitatea didactică;

  5. Folosirea unor strategii eficiente în scopul stimularii creativităţii, gândirii şi imaginaţiei;

  6. Promovarea strategiilor ce conduc la educaţia de calitate.